Bekament BK-GletEx

Малтер на бази креча у праху за танкослојно изравнавање унутрашњих зидова. Користи се за ручно наношење укупне дебљине до 4 мм. Подлога на коју се наноси БК-ГлетЕк мора бити здрава, чиста и сува.

Bekament BK-GletEx